Realitní konzultanti

Štefan Čarnoký                                        

mobil : 0915 / 941 854

e-mail : carnoky@reneagency.sk

Katarína Jenčíková

mobil : 0905 / 494 210

e-mail : kjencikova@reneagency.sk

logo

Ing. Milan Mitro

mobil : 0904 / 222 617

e-mail : mitro@reneagency.sk

logo

Peter Skyba

mobil : 0917 / 182 550

e-mail : skyba@reneagency.sk 

logo

 Tu môže  byť  VAŠE MENO

mobil :  aj Vaše telefónne číslo

e-mail : aj Vaša e-mailova adresa

logo

Tu môže  byť  VAŠE MENO

mobil :  aj Vaše telefónne číslo

e-mail : aj Vaša e-mailova adresa